Kumuha ng appointment sa kalusugan

Iniaalok ang pangangalaga sa pamamagitan ng SF Health Network. Alamin kung paano makakuha ng mga medical na serbisyo mula sa isa sa aming mga klinik na pangkalusugan.

Anong gagawin

1. Magpatala sa SF Health Network

Iniaalok ang aming mga medikal na serbisyo sa mga pasyente ng SF Health Network. Alamin kung paano magpatala o tingnan kung kwalipikado ka para sa isang programang pangkalusugan kung wala kang sakop sa kalusugan.

2. Kapag nakatala ka na, magpa-appointment sa iyong nakatalagang klinik

Pagkatapos mong magpatala, itatalaga ka sa isang klinik. Upang magpa-appointment, mag-log in sa iyong MyChart account.

Maaari ka ring tumawag sa iyong klinik upang magpa-appointment. 

Call Center ng SF Health Network

Ire-redirect ka sa iyong klinik kapag tumawag ka sa numerong ito.

If you need care today, see how to get urgent care services

Last updated October 28, 2022