Kumuha ng klase sa nutrisyon sa Chinatown Public Health Center

Tinatalakay sa aming mga klase sa nutrisyon ang mga paksa tulad ng kalusugan ng puro, kanser, pagluluto ng masustansya, at kalusugan ng utak.

Anong gagawin

1. Piliin ang tamang klase para sa iyo

Klase sa Yijin na ehersisyo

Dalas: Lingguhan
Setting: Online (Zoom)
Wika: Cantonese

Pinamumunuan ng chiropractor na si Joana da Rosa at ng kanyang yijin team.

Nagbubukas ang pagpaparehistro dalawang beses sa isang taon.

Online na workshop para sa nutrisyon

Dalas: Tuwing ikalawang buwan
Setting: Online (Zoom)

Naglalayong magbigay-daan sa pangkalahatang Chinese na populasyon sa pagluluto ng masustansya, matalinong pamimili, pagbabasa ng label ng pagkain, at pisikal na aktibidad. Bukas sa publiko.

Kabilang sa mga paksa sa workshop ang:

 • Mga alituntunin sa pagkain para sa Mga Amerikano
 • Pagkain ng masustansya at pagluluto
 • Kalusugan ng puso
 • Kanser at nutrisyon

Klase sa nutrisyon ng HEAL para sa kabataan

Dalas: Tuwing ikalawang linggo
Setting: Online (Zoom) at mga klase sa personal
Wika: English

Tinatalakay ang mga kasanayan sa :

 • Pagtatakda ng masustansyang pagkain
 • Matalinong pamimili
 • Paggawa ng mga masustansyang meryenda
 • Pagkain sa labas nang tama
 • Pamamahala sa iyong timbang
 • Pananatiling aktibo
 • Pagiging vegetarian
 • Stress at nutrisyon
 • Pagluluto ng masustansya

2. Makipag-ugnayan sa amin para mag-sign up

Humingi ng tulong

Mga Serbisyo para sa Nutrisyon

Chinatown Public Health Center

1490 Mason Street

San Francisco, CA 94133

Phone

Last updated April 3, 2023