Mag-sign up para sa isang klase sa edukasyon sa kalusugan ng komunidad

Kabilang sa mga klase sa Chinatown Public Health Center ang pangangalaga sa bata, paunang lunas. at suporta para sa kanser.

Anong gagawin

Sumali sa isang support group o workshop

 • Support group para sa kanser ng mga kababaihang Chinese
 • Peer support na programa para sa mga Chinese na survivor ng kanser
 • Mga klase sa pamumuhay nang hindi naninigarilyo para sa mga naninigarilyo at mga miyembro ng pamilya
 • Self-help para sa chronic na sakit (7 sesyon)
  • Mga workshop sa Mas Malusog na Pamumuhay para sa mga taong nabubuhay nang may mga chronic na kondisyong pangkalusugan

Maging sertipikado

 • Pangangalaga sa bata sa California (California child care, CCCC)
 • CPR at paunang lunas
 • Iniutos na pagsasanay ng taga-ulat ng pang-aabuso sa bata
 • EMSA kalusugan at kaligtasan para makaiwas sa sakit na may nutrisyon

Tingnan ang mga detalye at gastos sa sertipikasyon.

Makipag-ugnayan sa amin para mag-sign up

Sa pamamagitan ng telepono:

Edukasyon sa Kalusugan sa Chinatown Public Health Center

Lunes hanggang Biyernes
8 am hanggang tanghali at 1 pm hanggang 5 pm

Mag-apply para sa isang klase nang personal

Sa klinik o sa pamamagitan ng koreo:

Punan ang mga form at:

 • isumite ang mga ito nang personal, o
 • ipadala ito sa nakalistang address.

Mga form sa pagpaparehistro: Chinese at English

Mga form sa pagpaparehistro: Chinese at English

Mga kurso sa nutrisyon

Bilang karagdagan sa edukasyong pangkalusugan, makakahanap ka ng iba't ibang kurso at programa sa nutrisyon sa Chinatown Public Health Center

Humingi ng tulong

Chinatown Public Health Center

1490 Mason Street
San Francisco, CA 94133

Mon to Fri, 8:00 am to 5:00 pm (Closed between noon and 1 pm)

View location on google maps

Primary Care closes at noon on the 4th Tuesday of the month.

Dental Clinic 
Monday to Friday

Closed on San Francisco City holidays.

Last updated March 10, 2023