Makakuha ng pagpapayo sa nutrisyon sa Southeast Family Health Center

Magpa-appointment para pag-usapan ang balanseng nutrisyon at maikonekta sa mga mapagkukunan ng pagkain.

Anong gagawin

Makipagkita sa nutritionist

Makipag-usap nang one-on-one sa isang tagapayo sa nutrisyon para:

  • Pag-usapan ang mga pagkaing kinakain mo at kung paano makukuha ang mga sustansyang kailangan mo
  • Alamin kung ano ang magagawa mo para magkaroon ng balanseng diyeta kung saan kasama ang mga paborito mong pagkain
  • Tumulong na pamahalaan ang isang kundisyon sa kalusugan 
  • Magkaroon ng mas malusog na timbang
  • Maikonekta sa iba pang mapagkukunan ng pagkain

Humingi ng referral

Makipag-usap sa iyong klinika sa pangunahing pangangalaga tungkol sa pagkuha ng referral sa nutrisyon. 

Para makipag-ugnayan sa isang provider, mag-log in sa iyong MyChart patient portal.

Phone

Phone

Tumawag para sa higit pang impormasyon

Pangunahing linya ng Southeast Family Health Center

Humingi ng tulong

Phone

Pangunahing linya ng Southeast Family Health Center

Southeast Family Health Center

2403 Keith St
San Francisco, CA 94124

Mon to Tue, 8:00 am to 12:00 pm and 1:00 pm to 5:00 pm

Wed, 8:00 am to 12:00 pm and 2:00 pm to 5:00 pm

Thu to Fri, 8:00 am to 12:00 pm and 1:00 pm to 5:00 pm

View location on google maps

We are closed:

Last updated April 3, 2023