Kumuha ng kopya ng dokumento ng mga record ng kalusugan ninyo

Humiling ng kopya ng inyong mga medikal na record online, sa pamamagitan ng mail, o sa pamamagitan ng appointment.

Anong gagawin

Mag-log in sa MyChart

Puwede ninyong tingnan ang karamihan ng mga medikal na record ninyo sa inyong MyChart patient portal.

Phone

Phone

Tumawag sa amin para humiling ng kopya ng inyong mga medikal na record.

Makikipag-usap kami sa inyo tungkol sa mga susunod na hakbang na kinakailangan para matupad ang inyong kahilingan.

Mga Serbisyo sa Impormasyong Pangkalusugan

Linya para sa mga medikal na record

In-Person

In-Person

Humiling ng kopya sa personal

1. I-download at sagutan ang sumusunod na form:

2. Dalhin ang nakumpletong form at isang valid na photo ID sa:

San Francisco Department of Public Health

Attention: Health Information Management
1001 Potrero Avenue
Building 5, Room 2B4
San Francisco, CA 94110

Mon to Fri, 8:00 am to 4:00 pm

View location on google maps

Mail

Mail

Magpadala ng request form

1. I-download at sagutan ang sumusunod na form:

2. Hanapin ang address ng klinika ninyo sa huling pahina ng form.

3. Ipadala ang inyong form sa klinikang iyon.

Babalikan namin kayo sa loob ng 5 hanggang 10 araw ng negosyo.

Para kunin ang inyong mga record, magdala ng valid na anyo ng photo ID.

Fax

Fax

Hilingin sa pamamagitan ng fax

Babalikan namin kayo sa loob ng 5 hanggang 10 araw ng negosyo.

Espesyal na mga kaso

Kung hindi ninyo makita ang inyong mga record sa MyChart

Kung hindi ninyo makita ang inyong mga record sa MyChart

Kung hindi mo makita ang record na gusto mo sa inyong MyChart patient portal, puwede ninyong:

Hilingin ang mga record sa MyChart:

  1. Mag-log in sa MyChart
  2. Pumunta sa Menu
  3. Piliin ang Sharing Hub
  4. Piliin ang Yourself
  5. Piliin ang Request a copy

O sundin ang mga hakbang na nakalista sa page na ito para hilingin ang iyong mga record sa pamamagitan ng mail, fax, o sa personal.

Magbigay ng access sa ibang tao

Magbigay ng access sa ibang tao

Para ipatingin ang ibang tao ang mga record ng kalusugan ninyo, sagutan ang aming proxy form.

Puwede rin ninyong gamitin ang MyChart para pamahalaan kung sino ang puwedeng makakita ng mga record ninyo:

  • Mag-log in sa MyChart
  • Pumunta sa "menu"
  • Tingnan ang mga opsyon para humiling o mag-share

Humingi ng tulong

Phone

Mga medikal na record

Lunes hanggang Biyernes
8 am hanggang 4 pm

MyChart help desk

Lunes hanggang Biyernes
8 am hanggang 5 pm

Last updated April 3, 2023