Kumuha ng mga serbisyo ng acupuncture

Iniaalok ang pangangalaga sa pamamagitan ng SF Health Network. Alamin kung paano makakuha ng acupuncture sa isang klinik ng SF Health Network.

Anong gagawin

1. Tingnan kung nag-aalok ng acupuncture ang iyong klinik

Sa kasalukuyan, iniaalok lang ang acupuncture sa mga partikular na klinik sa mga pasyente sa mga klinik na iyon.

Ang acupuncture ay sa pamamagitan ng appointment lang sa mga sumusunod na klinik:

 • Potrero Hill Health Center

 • Silver Avenue Family Health Center 

 • Southeast Family Health Center

 • Family Health Center sa Zuckerberg SF General Hospital*

 • Tom Waddell Health Center*

*Ang Family Health Center ay may mga oras ng drop-in ng grupo.

*Ang Tom Waddell Health Center ay may acupuncture para sa mga pasyente sa pahingahan.

2. Tumawag sa iyong klinik upang magpaiskedyul ng appointment

Upang magpa-appointment, mag-log in sa iyong MyChart account.

Maaari ka ring tumawag sa iyong klinik upang magpa-appointment. 

Call Center ng SF Health Network

Ire-redirect ka sa iyong klinik kapag tumawag ka sa numerong ito.

Tingnanang mga oras ng acupuncture sa klinik

Tingnanang mga oras ng acupuncture sa klinik

Potrero Hill Health Center - sa pamamagitan ng appointment lang

 • Lun 8:15 am hanggang 5:00 pm
 • Huw 8:00 am hanggang 12:00 pm

Silver Avenue Family Health Center - sa pamamagitan ng appointment lang

 • Miy 1:00 pm hanggang 5:00 pm
 • Biy 8:00 am hanggang 12:00 pm

Southeast Family Health Center - sa pamamagitan ng appointment lang

 • Lun 1:00 pm hanggang 5:00 pm
 • Mar 8:00 am hanggang 12:00 pm

Family Health Center sa Zuckerberg San Francisco General Hospital

Sa pamamagitan ng appointment lang

 • Mar 8:00 am hanggang 12:00 pm
 • Miy 1:00 pm hanggang 5:00 pm

Drop-In ng Grupo

 • Miy 1:00 pm hanggang 4:00 pm

Tom Waddell Health Center 

Sa pamamagitan ng appointment lang

 • Huw 1:00 pm hanggang 4:00 pm
 • Biy 8:00 am hanggang 5:00 pm

Medikal na Pagpapahinga (para sa mga pasyenteng nasa medikal na pagpapahinga lang)

 • Thu 1:00 pm hanggang 5:00 pm

Last updated October 18, 2022