Step by step

Step by step na gabay sa pagsisimula ng negosyo sa San Francisco

Alamin kung saan magsisimula, kung ano ang kailangan mo, at kung paano magplano upang magtagumpay.

Ginawa ng Opisina ng Maliliit na Negosyo ang gabay na ito at narito upang tumulong ang aming mga tauhan. Pag-isipang makipag-ugnayan sa amin bago ka magsimula, at muli sa panahon ng iyong pagsisimula sa negosyo. Maaari ka naming idirekta sa mga tagapayo o workshop, ikonekta sa mga tauhan mula sa iba pang departamento sa lungsod, at marami pa.

Sagutan ang form na ito at makikipag-ugnayan sa iyo ang isang miyembro ng aming pangkat.

1

Gumawa ng plano sa negosyo

Ang pagsusulat ng mga layunin sa negosyo at hakbang sa pagkilos ay hindi lang nakakatulong sa iyo na linawin at isaayos ang mga priyoridad, kundi nagbibigay ito ng mga posibleng nagpapahiram at mas malinaw na pananaw sa iyong roadmap patungo sa kakayahang kumita.

Mga resource para sa paggawa ng plano sa negosyo

Magpakita ng higit pa
2

Tustusan ang iyong negosyo

Kapag mayroon ka nang malinaw na pang-unawa kung ano ang kailangan upang magsimula at magpatakbo ng iyong negosyo, tumuklas ng mga opsyon upang lumikom o humiram ng pera na kailangan mo.

Unawain kung paano mo matutustusan ang iyong negosyo

Magpakita ng higit pa
3

Maghanap ng lokasyon

Bago ka magpasya sa isang lokasyon o lugar, alamin kung ano ang papasukin mo. Ang bawat lokasyon ay may mga batas sa zone na tumutukoy kung saan ka maaaring legal na magpatakbo ng negosyo.

Gabay sa paghahanap ng lokasyong para sa iyong negosyo

Magpakita ng higit pa
4

Iparehistro ang inyong negosyo

Ang lahat ng negosyo sa San Francisco – kahit na ang mga maliliit na negosyo – ay dapat magparehistro sa Lungsod. Depende sa iyong negosyo, maaaring kailanganin mo ring magparehistro sa Pang-estado o Pederal na pamahalaan.

Gabay sa pagpaparehistro ng bagong negosyo

Magpakita ng higit pa
5

Pumili ng pangalan ng negosyo

Napili mo na ang perpektong pangalan ng negosyo na iyon. Ano ang susunod na hakbang upang gawin itong legal at protektahan ang iyong brand?

Paano pumili ng pangalan ng negosyo at gawin itong pagmamay-ari mo

Magpakita ng higit pa
6

Gusali at mga pagsisiyasat

Nagbabalak na bumuo ng bago? Bago ka magsimula, kumuha ng permit sa gusali upang matiyak na natutugunan mo ang mga kodigo sa gusali at sunog.

Gusali at pagsisiyasat para sa negosyo

Magpakita ng higit pa
7

Pagsunod sa ADA

Ang isang negosyong naa-access ng lahat ay hindi lang nakakatulong sa iyong mga customer, kundi ito ang batas. Ipinag-aatas ng Americans with Disabilities Act (ADA) at mga regulasyon ng estado na maging bukas ang mga negosyo sa mga taong may kapansanan.

Pagsunod sa ADA para sa negosyo

Magpakita ng higit pa
8

Mga permit at lisensya

Maghanap at magsumite ng mga permit, lisensya, at form na naaangkop sa iyong negosyo.

Mga permit at lisensya para sa negosyo

Magpakita ng higit pa
9

Mag-hire ng mga empleyado

Ang pag-hire sa iyong unang empleyado ay isang malaking hakbang at nagbibigay-daan sa mga bagong kumplikasyon. Bilang employer, dapat mong isaalang-alang ang mga regulasyon sa pagtatrabaho at buwis sa payroll sa mga lokal, pang-estado, at pederal na antas.

Mga resource para sa pag-hire ng mga empleyado para sa iyong negosyo

Magpakita ng higit pa
10

Bukas para sa negosyo

Congratulations, bukas na ang iyong mga pinto. Maaari ka nang magtuon sa pamamahala at pagpapalago sa iyong negosyo. Manatiling konektado sa Opisina ng Maliliit na Negosyo. Mag-sign up para sa aming buwanang newsletter sa email upang malaman ang tungkol sa aming mga webinar, grant, mahahalagang deadline, at iba pang anunsyo para sa mga may-ari ng maliit na negosyo.

Magpakita ng higit pa

Last updated March 11, 2023