Step by step

Makuha ang inyong mga permit sa maliliit na negosyo sa pamamagitan ng 30 araw na pagsusuri

Magbukas ng bagong negosyo o baguhin ang mga operasyon ng inyong negosyo sa ilalim ng Panukala H.

May ilang negosyong kwalipikado para sa 30 araw na pagsusuri para sa mga permit sa negosyo sa ilalim ng Panukala H. Ginawa ng Panukala H ang naka-streamline na prosesong ito ng pagsusuri at pag-apruba para sa mga permit sa maliliit na negosyo.

Sundin ang mga hakbang na ito upang malaman kung kwalipikado ka, kunin ang mga nauugnay na form, at isumite ang iyong mga aplikasyon para sa permit sa negosyo.

1

Tingnan kung anong uri ng mga proyekto ang kwalipikado

Time:

5 minuto

Hindi kwalipikado ang mga proyektong ito para sa 30 araw na pagsusuri sa ilalim ng Prop H:

  • Mga proyektong nagpapalawak sa footprint ng gusali
  • Mga proyektong nagpapalawak sa interior na square footage ng negosyo
  • Mga bagong gusali
  • Mga proyektong mayroong paghuhukay ng lupa
Magpakita ng higit pa
2

Alamin kung anong mga form ang kailangan ninyo para sa inyong mga permit sa negosyo

Time:

20 minuto

Sagutin ang aming mga tanong at sasabihin namin sa inyo kung anong mga form ang kailangan ninyong sagutan para makuha ang inyong mga permit sa negosyo.

Hihingin namin ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan, address ng negosyo mo, at ang mga detalye ng proyekto.

Kung hindi ka nagsasagawa ng konstruksyon, kakailanganin mo ang iyong Business Account Number (BAN) upang makuha ang iyong mga permit.

Magpakita ng higit pa
3

Sagutan ang mga form mula sa inyong email ng kumpirmasyon

I-e-email namin sa inyo ang lahat ng form na kailangan ninyong sagutan.

Kung hindi ka kwalipikado para sa 30 araw na pagsusuri, mag-i-email kami sa iyo sa loob ng 3 araw ng negosyo.

Kahit na hindi ka kwalipikado para sa 30 araw na pagsusuri, may mga form pa rin na kailangan mong sagutan upang makuha ang iyong permit sa negosyo.

Magpakita ng higit pa
4

Isumite ang inyong mga form para sa inyong mga permit sa negosyo

Time:

20 minuto

Pagkatapos ninyong sagutan ang inyong mga form, isumite ang mga ito sa amin.

Mag-i-email kami sa iyo ng link upang isumite ang iyong mga form.

Magpakita ng higit pa
5

Hintayin ang aming follow-up na email

Time:

Sa loob ng 5 business days

Mag-e-email kami sa inyo sa loob ng 5 business days para kumpirmahing kumpleto at tumpak ang inyong aplikasyon.

Kapag kumpleto at tumpak ang aplikasyon, magsisimula ang 30 araw na panahon ng pagsusuri.

Magpakita ng higit pa

Last updated July 14, 2023