Makatanggap ng mga serbisyo sa agarang pangangalaga

Makatanggap ng pangangalaga sa mismong araw para sa mga agarang pinsala o sakit.

Anong gagawin

Tumawag sa 911 kung mayroon kang medikal na emergency o pumunta sa emergency room na pinakamalapit sa iyo.

Bisitahin ang isa sa mga opisina sa agarang pangangalaga

Para sa mga nasa San Francisco na nangangailangan ng agarang medikal na pangangalaga sa mismong araw para sa mga sakit o pinsalang hindi nakamamatay. Bisitahin ang isa sa dalawa naming lokasyon:

ZSFG Urgent Care Clinic 

Matatagpuan sa Zuckerberg San Francisco General Hospital - Building 5

Para sa Agarang Pangangalaga para sa Matanda

 • Para sa mga nasa edad na 18 at mas matanda
 • Pumunta sa 1st floor, Unit 1E 

Para sa mga bata at teen

 • Para sa mga wala pang 18 taong gulang
 • Pumunta sa 6th floor, Unit 6M

Tom Waddell Urgent Care

555 Stevenson Street

San Francisco, CA 94105

SF Health Network Call Center

You will be redirected to your clinic when you call this number.

or

Visit an urgent care location

Visit one of our two locations to get same-day care for illnesses or injuries that are not life-threatening:

ZSFG Urgent Care Clinic 

Located at Zuckerberg San Francisco General Hospital, Building 5

Adult urgent care

 • For ages 18 years and older
 • Go to the 1st floor, Unit 1E 

Children and teens

 • For those under 18 years of age
 • Go to the 6th floor, Unit 6M

Maria X. Martinez Health Resource Center

555 Stevenson Street
San Francisco, CA 94103

Espesyal na mga kaso

Kailangan mo ba ng Emergency o Agarang Pangangalaga?

Kailangan mo ba ng Emergency o Agarang Pangangalaga?

Kung minsan, mahirap malaman. Narito ang ilang halimbawa:

Emergency – Makatanggap ng Pangangalaga Ngayon

 • Biglaang pagkahilo o pagkahimatay
 • Pananakit ng dibdib
 • Matinding pinsala o pagdurugo
 • Nahihirapang makakita, magsalita, o huminga

Agarang Pangangalaga – Makatanggap ng Pangangalaga Ngayon

 • Ubo o masakit na lalamunan
 • Pagkahilo, pagsusuka, o pagtatae
 • Pagsakit sa kasukasuan at kalamnan
 • Impeksyon
 • Hika

Kailangan ko ba ng appointment para sa Agarang Pangangalaga para sa Matanda?

Kailangan ko ba ng appointment para sa Agarang Pangangalaga para sa Matanda?

Hindi, hindi kailangan ng appointment para sa Agarang Pangangalaga para sa Matanda. Puwedeng ipaiskedyul ang mga appointment sa iyong klinika ng pangunahing pangangalaga.

When you call your clinic

When you call your clinic

During regular business hours

Your primary care clinic can give you advice or to make a same-day appointment. You might get care for:

 • General sickness or non-life threatening infection
 • Managing chronic illnesses
 • Referrals for a specialist
 • Hospital follow-ups
 • Annual physicals

Calls to 6M Children’s Health Center will be transferred to a clinic provider who can help.

When your clinic is closed

Call and your call will be transferred to an after-hours service.

An on-call doctor may be available to speak with you.

Humingi ng tulong

Phone

ZSFG Front Desk

Tumawag kung kailangan mo ng tulong at may mga tanong ka tungkol sa pagtanggap ng agarang pangangalaga.

Zuckerberg San Francisco General Hospital - Learning Center

1001 Potrero Ave.
Building 30, 2nd floor
San Francisco, CA 94110

Mon to Fri, 8:00 am to 4:00 pm

View location on google maps

To visit:

 • drop-in during open hours

  or
 • make an appointment

Maria X Martinez Health Resource Center

555 Stevenson Street
San Francisco, CA 94103

Mon to Tue, 8:30 am to 4:30 pm

Wed, 10:30 am to 4:30 pm

Thu to Sat, 8:30 am to 4:30 pm

View location on google maps

Last updated October 31, 2022