Bumoto para pondohan ang mga proyekto ng komunidad sa Distrito 7

Kung nakatira kayo sa SF Distrito 7, puwede kayong bumoto para sa mga proyekto ng komunidad sa Participatory Budgeting.

Anong gagawin

Mga Proyekto

1. Disenyo para sa lugar para sa komunidad sa West Portal station

 • Lugar: West Portal station
 • Kategorya: Kakayahang Umahon at Makabangon ng Komunidad, Pampublikong Kaligtasan, Vision Zero at Kaligtasan ng Pedestrian

Gusto naming gumawa ng transit waiting plaza malapit sa West Portal SFMTA Muni station. Papaigtingin nito ang kaligtasan sa lugar, magbibigay ito ng pampublikong lugar para sa komunidad, at gagawin nitong mas matatag ang West Portal.

2. Pagsasanay para sa kahandaan sa emergency at pagbuo ng kapasidad sa Balboa Terrace

 • Lugar: Balboa Terrace
 • Kategorya: Kakayahang Umahon at Makabangon ng Komunidad, Kahandaan sa Sakuna

Gusto naming sanayin ang 100+ residente ng kapitbahayan sa mga pangunahing kasanayan sa pagtugon sa emergency. Ihahanda nito ang mga residente sa mga sakuna at mapapadali nito ang gagawin mga First Responder.

3. Magkabit ng irrigation system sa Dewey Circle

 • Lugar: West Portal at Forest Hill
 • Kategorya: Kakayahang Umahon at Makabangon ng Komunidad

Gusto naming magkabit ng drip-irrigation system para panatilihing malusog ang mga halaman sa traffic circle. Makikinabang dito ang mga lokal na may-ari ng negosyo, mga batang pumapasok sa kalapit na paaralan, at lahat ng bumibisita sa lugar.

4. Mural sa Clarendon pedestrian bridge

 • Lugar: Midtown Terrace hanggang sa Clarendon Elementary School
 • Kategorya: Kakayahang Umahon at Makabangon ng Komunidad, Pampublikong Kaligtasan, Mga Bata at Nakatatanda, Vision Zero at Kaligtasan ng Pedestrian

Gusto naming gawing magandang sining ang pedestrian bridge sa pamamagitan ng pagpipinta ng mural dito. Ang mural ay ididisenyo ng mga bata sa lokal na paaralang elementarya at ipipinta ito ng mga muralist. Paparamihin nito ang paggamit ng tulay at magbibigay ito ng ligtas na tawiran para sa lahat.

5. Mural sa Woodside Ave

 • Lugar: Kapitbahayan ng Forest Hill
 • Kategorya: Kakayahang Umahon at Makabangon ng Komunidad

Gusto naming gawing bago at makulay na mural ang tinatayang 1,000 square feet ng blangko at nagbabakbak na pader sa Woodside Avenue. Babawasan nito ang graffiti at vandalism at makikinabang mula rito ang mga lokal na residente.

6. Mural sa retaining wall sa Merced Extension Triangle

 • Lugar: Kapitbahayan ng Merced Extension Triangle
 • Kategorya: Kakayahang Umahon at Makabangon ng Komunidad, Pampublikong Kaligtasan, Mga Bata at Nakatatanda

Gusto naming magpinta ng mural sa retaining wall para palitan ang dump site ng basura sa ating kapitbahayan. Naniniwala kaming aalisin nito ang graffiti, babawasan ang mga daga, at papaigtingin ang pampublikong kaligtasan.

7. Rainy day fund para sa maliliit na negosyo

 • Lugar: Mga main merchant corridor sa D7, kasama ang West Portal, Ocean Ave at Taraval
 • Kategorya: Kakayahang Umahon at Makabangon ng Komunidad, Pampublikong Kaligtasan,

Gusto naming gamitin ang pondo para matulungan ang maliliit na negosyo na maghanda para sa mga hindi inaasahang gastos gaya ng krimen sa ari-arian, vandalism, at pagnanakaw. Matutulungan nito ang mga lokal na may-ari ng negosyo na makabangon mula sa pandemya.

8. Alisin ang pinsala mula sa bagyo at mga mapanganib na puno mula sa Mt. Sutro

 • Lugar: Interior Green Belt sa Mount Sutro
 • Kategorya: Kakayahang Umahon at Makabangon ng Komunidad, Kahandaan sa Sakuna

Gusto naming alisin ang mga punong napinsala ng bagyo at lubos na nakakapinsala sa Woodland Canyon Creek para protektahan ang mga kalapit na bahay. Gusto rin naming magtanim ng mga native na halaman para pagandahin ang kalusugan ng ecosystem.

9. Magdagdag ng seating area na may mga puno sa Sunnyside

 • Lugar: Sunnyside
 • Kategorya: Kakayahang Umahon at Makabangon ng Komunidad, Mga Bata at Nakatatanda

Gusto naming maglagay ng bench, native na sidewalk garden, at 2 puno sa Foerster Street at Monterey Boulevard. Bibigyan nito ng upuan ang mga namimili at daragdagan ang mga naglalakad para tulungan ang mga lokal na negosyo.

10. Serye ng mga mural sa Inner Sunset

 • Lugar: Inner Sunset
 • Kategorya: Kakayahang Umahon at Makabangon ng Komunidad, Pampublikong Kaligtasan

Gusto naming gumawa ng pampublikong sining sa lugar sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga mural sa kapitbahayan. Dahil dito, darami ang taong gustong bumisita sa lugar, magdudulot ito ng pagbangon ng ekonomiya, at magpo-promote ng mga local artist.

11. Pabagalin ang trapiko malapit sa Hearst Ave at Flood St

 • Lugar: Sunnyside
 • Kategorya: Vision Zero at Kaligtasan ng Pedestrian

Gusto naming maglagay ng mga bagong speed bump para pabagalin ang trapiko. Ang mga speed bump ay ilalagay sa:

 • Hearst sa gitna ng Edna at Detroit
 • Hearst sa gitna ng Detroit at Congo
 • Flood sa gitna ng Congo at Detroit

12. Paigtingin ang kaligtasan sa trapiko sa Ocean Ave at Woodacre

 • Lugar: Lakeside
 • Kategorya: Kakayahang Umahon at Makabangon ng Komunidad, Pampublikong Kaligtasan, Mga Bata at Nakatatanda, Vision Zero at Kaligtasan ng Pedestrian

Gusto naming maglagay ng mga concrete island para mas madaling makita ng mga tao ang mga stop sign. Gusto rin naming alisin ang parking malapit sa intersection para alisin ang mga blind spot. Pag-iisipan din namin ang paglalagay ng mga painted safety zone sa lugar.

13. Mag-install ng mga pantrapikong camera sa Inner Sunset

 • Lugar: Inner Sunset
 • Kategorya: Pampublikong Kaligtasan, Vision Zero at Kaligtasan ng Pedestrian

Gusto naming magkabit ng mga pantrapikong camera sa lugar para mabawasan ang krimen at paigtingin ang kaligtasan ng pedestrian. Matutulungan din nito ang pulisya na mangolekta ng ebidensya ng mga krimen sa lugar.

14. Magtanim ng mga puno sa mga median sa Junipero Serra at Ocean Ave

 • Lugar: Balboa Terrace sa kahabaan ng Junipero Serra Blvd at Ocean Ave
 • Kategorya: Kakayahang Umahon at Makabangon ng Komunidad, Pampublikong Kaligtasan, Mga Bata at Nakatatanda

Gusto naming magtanim ng 40 puno sa mga median sa 2 pangunahing kalsada malapit sa Commodore Sloat Elementary School. Papahusayin nito ang pagpapanatili ng tubig, papagandahin ang kalidad ng hangin, at gagawin nitong mas maganda ang lugar para sa mga residente.

15. Pagandahin ang playground sa Sloat Elementary

 • Lugar: Balboa Terrace
 • Kategorya: Kakayahang Umahon at Makabangon ng Komunidad, Mga Bata at Nakatatanda

Gusto naming pagandahin ang seksyon para sa Kindergarten sa bakuran ng paaralan para ma-enjoy ng mga mag-aaral at kapitbahay ang lugar.

Gagawin namin ito sa pamamagitan ng:

 • Pag-aayos sa mga kasalukuyang istruktura (bakod)
 • Pag-renovate sa mga lumang espasyo (sandbox, mga planter box, at mga basketball hoop)
 • Pagdaragdag ng mga bagong istruktura (mga trellis)

16. Pagandahin ang playground sa Sunnyside Elementary

 • Lugar: Sunnyside Elementary
 • Kategorya: Kakayahang Umahon at Makabangon ng Komunidad, Pampublikong Kaligtasan, Mga Bata at Nakatatanda

Gusto naming i-renovate ang lumang istrukturang palaruan sa Sunnyside Elementary. Magiging mas ligtas at inklusibo ang istruktura kapag in-update ito. Makikinabang dito ang lahat sa komunidad.

17. Edukasyon sa nutrisyon ng kabataan at seguridad sa pagkain

 • Lugar: Distrito 7
 • Kategorya: Mga Bata at Nakatatanda

Gusto naming magpasimula ng food supplement program para magkaroon ng access ang kabataan sa masustansyang pagkain tuwing school break at holiday. Gusto rin naming tulungan ang mga mag-aaral na matuto tungkol sa masusustansyang pagkain. Gagawin namin ito sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga voucher sa pamilihan, voucher sa restawran, at klase sa pagluluto.

Disclaimer

Kung minsan, may mga problema sa mga proyekto. Kapag kailangang tumigil ng mga napondohang proyekto, o kung hindi nito kailangan ang lahat ng perang hiniling para dito, ginagastos namin ang sobrang perang iyon sa iba pang proyekto. Maaari namin itong gamitin para pondohan ang mga proyektong sumobra sa budget, o maaari naming gamitin ang pera para sa susunod na taon.

Pinopondohan namin ang mga proyektong makakakuha ng 400 boto o higit pa. Mapupunta sa mga departamento ang mga pondo. Itatabi naman ng mga departamento ang mga pondo sa loob nito para kumumpleto ng mga proyekto o sumailalim sa proseso ng lungsod sa pagkokontrata para magpamahagi.
 

Humingi ng tulong

Makipag-ugnayan sa opisina ni Supervisor Myrna Melgar

Emma HeikenLegislative Aide kay Supervisor Melgar

Phone

Last updated June 27, 2023