Kumuha ng pangkaligtasang bantay na maghahatid sa inyo

Tawagan ang 311 upang magpahatid sa isang CA (Community Ambassador, Ambassador ng Komunidad) pauwi o papunta sa isang appointment, lunes hanggang biyernes sa ilang kapitbahayan.

Anong gagawin

1. Tawagan ang 311

311

2. Humiling ng Community Ambassador na pangkaligtasang escort.

Sabihin sa kaniya kung nasaan kayo. 

Sabihin sa kaniya kung saan ninyo kailangang pumunta. 

3. Ikokonekta kayo ng 311 sa isang Ambassador

4. Magkakasunod kayo ng Ambassador kung saan at kailan magkikita.

Kadalasang makakapunta roon ang Ambassador sa loob ng 15 minuto.

Wika

Maaari kayong makipag-usap sa 311 sa sarili ninyong wika. 

Ang Mga Community Ambassador ay kadalasang nagsasalita ng Spanish, Chinese at Filipino.

Bakit tayo nag-aalok ng mga pangkaligtasang bantay?

Gusto naming ang lahat ng tao sa San Francisco ay makarating nang ligtas kung saan sila papunta. Ang Mga Community Ambassador ay nagsusuot ng mga dilaw na jacket at isinusulong nila ang kaligtasan at kapakanan ng mga taga-San Francisco at bisita.

Humingi ng tulong

Phone

311

Maaari kayong makakuha ng escort sa: Bayview: 9am hanggang 7pm Chinatown: 9am hanggang 6pm Mid-Market: 9am hanggang 6pm Mission: tanghali hanggang 7pm Visitacion Valley at Portola: 9am hanggang 6pm

Last updated June 2, 2020