Kumuha ng ADA Coordinator para sa iyong mga pangangailangan sa accessibility

Matutulungan ka ng isang ADA Coordinator na ma-access ang mga serbisyo, programa, at pasilidad ng Lungsod.

Anong gagawin

Ang San Francisco ay may itinalagang ADA Coordinator para sa bawat departamento para magbigay ng tulong sa mga taong may kapansanan. Nakikipagtulungan sila sa Opisina ng Meyor para sa may Kapansanan para i-coordinate ang mga pagsisikap sa pagsunod sa ADA. Gusto naming tiyakin na ang lahat ng serbisyo, programa at pasilidad ng Lungsod para sa publiko ay naa-access ng lahat.

Makipag-ugnayan sa isang ADA Coordinator para makahingi ng tulong at matuto ng higit pang detalye. 

Humingi ng tulong

Mayor's Office on Disability

1455 Market Street, 8th floor
San Francisco, CA 94103
View location on google maps

Phone

(Boses)

Last updated May 1, 2023